Kennisgeving

Sinds de oprichting van de Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen in Latijns-Amerika - JUCONI zetten onze vrijwilligers en medewerkers zich met volle inzet in voor de straat- en zwerfkinderen. En met succes, gezien de goede ontwikkelingen die we voor deze kinderen hebben kunnen bewerkstelligen en nog te bewerkstelligen.

Juconi heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Binnen onze kleine, maar gepassioneerde organisatie werken wij niet alleen hard aan de hulpverlening, maar ook aan de verantwoording naar onze donateurs. Dat is ook een van de redenen geweest waarom Juconi zich al heel lang geleden heeft laten toetsen en aansluiten bij een keurmerk. Tot vorig jaar was dat het CBF-keur.

Sinds eind 2008 is er een verschil van mening ontstaan met het CBF over de verslaglegging van onze activiteiten, op basis van dat verschil van mening dreigde het CBF het keurmerk in te trekken. Hoewel Juconi in de beleving was dit meningsverschil goedschiks op te lossen (interne bezwaarprocedure, etc.) werd de organisatie per 1 april 2009 plotseling geconfronteerd met een persbericht van het CBF over de intrekking van het keurmerk. Voor onze organisatie die volledig afhankelijk is van het publiek vertrouwen en de donaties is dat uiterst schadelijk.

Juconi is van mening wel degelijk de verslaglegging conform de richtlijn van het CBF Keurmerk te hebben gedaan. De registeraccountant had hierover ook zijn goedkeuring uitgesproken en bij andere keurmerkhouders was deze verslaglegging ook geaccepteerd. Bij de interne behandeling door het CBF was het door het CBF opgewekt vertrouwen dat onze verslaglegging conform de richtlijn is, onvoldoende in de overwegingen betrokken. Vandaar dat Juconi had besloten om vernietiging van het besluit van het CBF aan de rechter te vragen, zodat de kwestie alsnog inhoudelijk beoordeeld zou kunnen worden. Op 19 april 2010 heeft de rechter besloten dat de meetlat om vernietiging van de uitspraak te accorderen niet bereikt is.  Vanzelfsprekend achten we dit zeer teleurstellend.

Echter, het is goed mogelijk dat Juconi zich bij de uitspraak neerlegt om tijdrovende en vooral kostbare juridische procedures te voorkomen. Gelijk hebben en gelijk krijgen blijken maar eens te meer twee totaal verschillende dingen te zijn.

Gelukkig is er ook positief nieuws. In maart 2010 heeft Juconi het Keurmerk Goede Doelen verkregen. Dit keurmerk richt zich op de kleinere goede doelen-organisaties en -instellingen en past in die zin veel beter bij de Juconi organisatie. Op de website keurmerkgoededoelen kunt u overzichtelijk en nauwkeurig nalezen hoe en waar wij werken en hoeveel kinderen er baat hebben bij ons werk. Op deze wijze kan Juconi toch nog invulling geven aan de wens om zich toetsbaar en transparant op te stellen naar derden.

Wij hopen dat u ons werk blijft steunen. Vol energie en positiviteit zal Juconi zich volledig blijven inzetten voor de straat- en zwerfkinderen van Latijns-Amerika. Met de zegen van o.a. UNESCO en de ambassade van Mexico, het Keurmerk Goede Doelen tezamen met de ANBI verklaring van de Nederlandse Belastingdienst, en de positieve bevindingen van donateurs die het werk hebben bezocht zal er geen twijfel zijn over de legitimiteit van de stichting en het werk. Mocht u een nadere toelichting wensen,  nodigen wij u uit om contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Namens Juconi